gem pages image
gem pages image
gem pages image

EthioTrees

KOOLSTOFCOMPENSATIEPROJECT

Van koolstofcompensatie tot het genereren van positieve sociale en milieueffecten in Ethiopië en in de wereld. 

Onze roots

De wortels van de Davines Group liggen daar waar Duurzame Schoonheid en concrete inzet elkaar ontmoeten. Aandacht voor de planeet en de mens maakt al sinds de oprichting deel uit van het DNA van het bedrijf; in het bijzonder is duurzaamheid van het milieu altijd beschouwd als een verantwoordelijkheid ten opzichte van toekomstige generaties.

 

In dit kader past EthioTrees , een eigen koolstofcompensatieproject dat bodem- en bosherstel ondersteunt in de noordelijke regio Tigray in de Tembien Highlands, Ethiopië

gem pages image

Dankzij EthioTrees, haalt Davines 100% van:

 • Packaging
 • Production
 • Offices

All the CO2 emissions due to the packaging of its products related to Davines, Comfort Zone and Skin Regimen brands

Every CO2 emission of the production site in Parma, where we give life to 97% of all Davines Group products.

CO2 emissions of the Davines Village and of all the subsidiary offices worldwide.

gem pages image

Verpakking

Alle CO2-uitstoot die verband houdt met de productie van de verpakkingen van de Davines, Comfort Zone en Skin Regimen producten.

gem pages image

Productie 

Alle CO2-uitstoot van de productie locatie in Parma, waar we leven geven aan Davines Group producten.

gem pages image

Kantoren

CO2-uitstoot van het Davines Village en van alle dochterondernemingen wereldwijd.

 • Planet
 • People
 • Community

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Milieubescherming

De noordelijke Ethiopische vlakte loopt het risico van woestijnvorming. Daarom hebben we het gekozen voor ons CO2-compensatieproject.


In het EthioTrees-project wordt CO2 gecompenseerd door inheemse boom- en struiksoorten te planten, voornamelijk door bodembescherming.  

gem pages image
gem pages image

Hoe kunnen we helpen in de strijd tegen woestijnvorming?

 • Planting
 • Watersheds
 • Terraces

Regeneration of humus in the soil, through the reforestation activities.

Maintenaining soil’s capacity to retain water through the creation of basins to feed the underlying soils.

Building terraces and trenches to reduce erosion and desertification.

gem pages image

Regeneratie van humus in de bodem, door de herbebossingsactiviteiten.

gem pages image

Het vermogen van de bodem om water vast te houden door de aanleg van reservoirs om de onderliggende bodems te voeden.

gem pages image

Aanleg van terrassen en greppels om erosie en woestijnvorming tegen te gaan.

 • Planet
 • People
 • Community

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image

De maatschappelijke gevolgen

Een belangrijk deel van dit project is gewijd aan de opleiding van de plaatselijke bevolking met het oog op de bescherming van de bodem, door het structureren van een onderhoudsactiviteit die de bodem beschermt tegen begrazing en voortplanting. Deze gronden worden toevertrouwd aan "landloze boeren", zij die geen landeigenaar zijn.


Met EthioTrees, creëert Davines mogelijkheden voor de betrokkenheid van vrouwen om herbebossing gerelateerde activiteiten uit te voeren, met het oog op onderwijs over gendergelijkheid.

gem pages image

Gevolgen voor de Gemeenschap

Een deel van de financiering wordt ook gebruikt voor de uitbreiding van de regenwater opvanggebieden voor de drinkwatervoorziening van het dorp, zodat de plaatselijke bevolking niet meer meer dan 5 km hoeft te lopen voor haar dagelijkse drinkwatervoorziening. 


Wij geven training in het houden van bijen en het maken en verzamelen van geurstoffen, activiteiten waaruit aanverwante ambachtelijke producten kunnen worden afgeleid. Door de know-how, de doeltreffendheid en de kwaliteit van de producten te verhogen, neemt de handel toe en daarmee ook het inkomen van deze dorpsgemeenschappen.

gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis verzending!