GRATIS VERZENDING BIJ MINIMALE BESTEDING VAN €59,-

BEZOEK JOUW FAVORIETE DAVINES SALON VOOR EEN AFTER SUMMER TREATMENT

Home - Privacy Policy

Privacy Policy

INFORMATIE IN DE ZIN VAN ART. 13 VAN DE EU-VERORDENING 2016/679 OVER DE AVG

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig art. 13 van de EU-Verordening 2016/679 om te garanderen dat de gegevensverwerking gebeurt met volledige inachtneming van de rechten, de fundamentele vrijheden en de waardigheid van de personen.

 

1) GEBRUIKSDOEL VAN DE GEGEVENS

De gegevens die u heeft ingevuld, geven uw identiteit aan (naam, voornaam, e-mailadres, land, de tekst van het bericht, enz.). Aan de hand daarvan kunnen we op al uw vragen ingaan.

 2) WIJZE VAN DE VERWERKING

De verzamelde persoonsgegevens zullen elektronisch en/of manueel worden verwerkt. Dit gebeurt legaal en correct en via gepaste logische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen, om u vertrouwelijkheid en veiligheid te kunnen garanderen.

 3) AARD VAN DE TOEKENNING VAN DE GEGEVENS

Om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren, is de toekenning van de gegevens voor de doeleinden onder punt 1, verplicht. Zonder uw toestemming kunnen de door u aangevraagde diensten niet worden geleverd.

 4) DOORGEVEN VAN DE GEGEVENS

De categorieën die belast zijn met de bovengenoemde gegevensverwerking zijn de beheerders van de website, de klantendienst, de informatiesystemen en derde bedrijven die de gegevensverwerking voor onze rekening uitvoeren (zoals het onderhoud van de IT-diensten, enz.); Tot slot kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de autoriteiten die bevoegd zijn om ze te ontvangen.

 5) VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke partij volgens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DS-GVO) is Davines Davines Nederland B.VBoreelplein 67-69, 7411 EH Deventer vertegenwoordigd door de directeuren: Davide Bollati en Paul Siero en dit voor het beheer van de dienst customer care en voor het verzenden van informatie. Wenst u de volledige lijst van verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens te ontvangen? Gelieve dan contact op te nemen met onze Klantendienst of een e-mail te sturen naar de volgende e-mailadressen info@davines.nl

 6) OVERDRACHT NAAR HET BUITENLAND

De verwerkte persoonsgegevens worden niet naar het buitenland overgedragen.

 7) RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE (AVG art. 15-22)

De belanghebbende kan op elk ogenblik zijn recht uitoefenen om:

  •  te vragen of zijn persoonsgegevens al dan niet bestaan.
  • opheldering te krijgen over de doelen van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden doorgegeven en, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen.
  • rechtzetting en verwijdering van de gegevens te verkrijgen.
  • de beperking van de verwerking te verkrijgen.
  • de portabiliteit van de gegevens te verkrijgen. Dit betekent ze door een verwerkingsverantwoordelijke toegestuurd krijgen in een gestructureerd formaat, in een gangbare vorm en machine leesbaar, en ze - zonder daarbij te worden gehinderd - aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeven.
  • zich op elk ogenblik en ook in geval van verwerking voor direct-marketingdoeleinden, te verzetten tegen de verwerking.
  • zich te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.
  • een klacht indienen bij de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

 

8) FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Er is een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) aangesteld, aangezien het bedrijf geen gegevens verwerkt van natuurlijke personen, zoals bepaald door art. 37 van de Europese Verordening GDPR 2016/679. U kan de DPO-functionaris contacteren door een e-mail te sturen naar privacydpo@davines.it

 

9) BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De verzamelde gegevens worden slechts zolang bijgehouden als nodig is om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!